زبانه کوتاه وبلند REZE جلو زبانه Flex
دستگیره سوئیچی طرح DENIZ